Anket: Bakıcıların gerçek ihtiyacı nedir?


 

Sevgili Bayanlar ve Baylar, Sevgili Aile Bakıcıları,

Witten / Herdecke Üniversitesi, aile bakıcıları hedef gruba özel destek hizmetleri (ZipA) konumlu bir çalışma üzerinde çalışıyor.

Araştırma projesi, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı ve bakım fonları tarafından finanse edilmektedir.

Proje ve iletişim hakkında web sitesi: www.angehoerigenpflege.info

Proje lideri: Prof. Dr. med. Sabine Bohnet-Joschko

Anket için ön şartlar: Bu anket 18 yaşını dolduran, yardım ya da bakım ihtiyacı olan bir veya birden fazla aile üyesini destekleyen, ya da bakımını üstlenen kişilere yöneliktir.

Bu araştırmanın konuları:

 Bakici olarak Aktiviteleriniz ve kişsel ihtiyaçlarıı

 destek hizmetleri hakkinda kullanıı ve bilgileriniz

 ve bireysel zorluklariniz.

Bu ankete Katıarak, gelecekte aile bakııarıı daha uygun desteğ almasııkolaylaşımada katkiniz bulunacaktir. Bu nedenle bir taraftan mevcut destek hizmetleri hakkinda bilgilerinizi, diğr yandan da kişsel yaşm koşllarııı özelliklerini öğenmek istiyoruz. Örneğn, yaş cinsiyet, medeni durum, bakıa muhtaç kiş ile ilişi veya kaç yıdan beri yardı / bakı yaptiğniz. Son olarak, kişliğniz hakkıda kişsel ihtiyaçlarıııve arzularıııdaha iyi anlayabilmemiz için birkaç soru sormak istiyoruz.

Değrli deneyimleriniz hakkıda bize bilgi verirseniz çok memnun oluruz.

Anketi cevaplamak yaklaşı 10 ila 12 dakika sürer. Çalışaya katıı gönüllüdür, ve anketi reddederseniz veya iptal ederseniz herhangi bir dezavantajla karşlaşayacaksııdır.

İşeme talimatları Lütfen her bir ifadeyi cevaplayıiz. Mümkün olduğnca kendiliğnizden karar veriniz. Doğu veya yanlışcevap yoktur, sadece kişsel değrlendirmeniz önemlidir. İadelerin 2 birçoğ benzer görünecektir, ancak ihtiyaçları farklıılarııgöstermek için hepsini cevaplamaniz gereklidir.

Veri koruma: Anket, anonim olarak cevaplandııacak ve hiçbir kişsel veri toplanmayacaktı. Sonuç olarak, bilgileriniz kiş ile ilişilendirilemez. Anonimleşirilmişveriler, projenin bitiminden en az on yı Witten / Herdecke Üniversitesi'nin odalarıda sabit diskte saklanı; Üçüncü sahislar bilgilere ulaşamaz. Veri koruma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Witten / Herdecke Üniversitesi'nin veri koruma yetkilisi Bay Martin Rützler (Martin.Ruetzler@uni-wh.de) ile irtibat kurunuz. Veriler istatistiksel yöntemler kullanıarak değrlendirilmişir. Sonuçları bir yayıımünhasıan özetlenmişbiçimde gerçekleşr, böylece bireysel veriler hakkıda bir sonuç alıamaz.

Katııııımemnuniyetle bekliyoruz!

Proje hakkıda sorular için:

Kateryna Bidenko (akademik personel)

Proje Ofisi telefon numarasi: 02302-926-595

E-posta: kateryna.bidenko@uni-wh.de

Proje web sitesi: www.angehoerigenpflege.info

Anketin başlangıcında ("devam" ı tıklayınız), gizlilik politikasını dikkate aldığınızı ve bilgilerinizin anonim depolanmasını ve işlenmesini ve sonuçların özet bir biçimde yayınlanmasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.